Tulevaisuuden Osuuskaupan Puolesta 2020 TOP2020

Tulevaisuuden Osuuskaupan Puolesta 2020

TOP2020 on puoluepoliittisesti sitoutumaton ehdokaslista HOK-Elannon ja Pirkanmaan (Tampere) osuuskauppavaaleissa. Haluamme S-ryhmän osallistuvan kokonaisvaltaisesti kestävän yhteiskunnan rakentamiseen ekologisen jälleenrakennuksen tavoitteiden mukaisesti. S-ryhmän toimintatavoilla on valtava vaikutus suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen seuraavina vuosina ja vuosikymmeninä. Ja koska S-ryhmä on osuuskauppa, me asiakasomistajat voimme päättää, minkälaista tulevaisuutta S-ryhmä meille rakentaa. Näkemyksemme tulevaisuuden osuuskaupasta:

1

Osuuskauppa tuottaa ja hyödyntää tietoa avoimesti koko tuotantoketjun ekologisista ja sosiaalisista vaikutuksista.

Osuuskauppa auttaa asiakkaitaan tekemään hyviä kulutusvalintoja – myös silloin kun ne eivät johda ostopäätökseen. Tarjolla olevaan tuotevalikoimaan vaikuttavat vahvasti ekologiset ja eettiset perusteet. Osuuskauppa ei tarjoa räikeän huonoja kulutusmahdollisuuksia ollenkaan, ja tarjottujen tuotteiden ja palveluiden osalta kerrotaan avoimesti myös tuotannon nurjista puolista.

2

Osuuskauppa investoi omassa toiminnassaan ilmastoa ja ympäristöä vähiten kuormittaviin ratkaisuihin.

Osuuskauppa huolehtii, että esimerkiksi sen kiinteistöt ja logistiikka kuluttavat mahdollisimman vähän energiaa ja aiheuttavat mahdollisimman vähän päästöjä. Se myös luo avoimen keskipitkän investointiohjelman, johon etenkin kotimaiset ratkaisujen tuottajat voivat tähdätä tutkimus- ja kehitystyötään.

3

Osuuskauppa tukee maaseudun ja kaupunkien elinvoimaa.

Maaseudulla osuuskauppa parantaa kestävää tulevaisuutta rakentavien tuottajien asemaa avoimessa vuoropuhelussa tuottajien kanssa. Osuuskauppa tukee tuottajien investointeja kestäviin tuotantomenetelmiin ja tarjoaa riittävän pitkiä ostosopimuksia mielekkäillä ehdoilla ja kohtuullisella hintatasolla. Kaupungeissa ja kylissä osuuskauppa kehittää paikallisesti omaehtoista ja omalaatuista kauppa- ja muuta liiketoimintaa tasapäistävän ja latistavan liiketoiminnan sijaan. Osuuskauppa antaa paikallisten liiketoimintojen kehittyä omannäköisikseen, mutta tarjoaa keskitetysti edellytykset taustaprosessien kuten hallinnon tehokkaaseen organisointiin.

4

Osuuskauppa toimii osuuskauppaperiaatteiden mukaisesti eikä pyri koukuttamaan asiakasomistajiaan.

Osuuskaupan pääperiaatteena on asiakasomistajien palvelu kohtuullisella hinnalla – ei voiton maksimointi asiakkaidensa eli omistajiensa kustannuksella. Asiakasomistajien etujen puolustaminen tarkoittaa erityisesti ekologisen kestävyyskriisin aikana pitkäjänteistä, yhteiskunnan tulevaisuuden edellytyksiä rakentavaa toimintaa.